MENU

M-BIT - Izrada web stranica | Održavanje računalnih sustava

Cached Invoices modul za WHMCS - verzija 2.1

Monday, 30. November 2015.

« Natrag

Cached Invoices addon modul za WHMCS

Cached invoices modul za WHMCS (verzija 2.1) dostupan je za download, a promjene u odnosu na prošlu verziju su:
  1. NOVO: modul više ne zahtijeva ručan odabir korisniak s API pristupom

  2. ISPRAVAK: ispravljena je greška vezana uz određene verzije PHP-a koja je izazivala probleme s memorijom pri keširanju podataka za račune sa zasebnim billing kontaktom

Više o samom modulu možete saznati na adresi https://mbitdevelopment.com/client/hr/products/17-whmcs-development

Postojeće korisnike modula molimo da detaljno pročitaju Upute za nadogradnju Cached invoices modula

Sve izmjene možete vidjeti u Dnevniku promjena za Cached invoices modul

« Natrag