MENU

M-BIT - Izrada web stranica | Održavanje računalnih sustava

Korisničke stranice > Baza znanja > M-BIT WHMCS moduli > Cached invoices modul za WHMCS > Dnevnik promjena za Cached invoices modul

Dnevnik promjena za Cached invoices modul

7951 99% 1% 296 Glasova M-BIT WHMCS moduli Članak je javno dostupan

Verzija 3.0


 • ISPRAVAK: Greška pri deaktivaciji modula
 • NOVO: Novi pristup keširanju u bazi i u PDF-u
 • NOVO: Puna kompatibilnost s WHMCS 7.4 i novijim
 • NOVO: IonCube loader 10.2
 • ISPRAVAK: Dropbox API ne radi zbog prelaska na API V2
 • ISPRAVAK: Auto keširanje puca pri keširanbju večikog broja računa u bazu
 • ISPRAVAK: MbitCachedInvoicesDB class missing error bug

Verzija 2.5 

 

 • ISPRAVAK: Bug spječava keširanje zemlje klijenta za čiste WHMCS7 instalacije

Verzija 2.4 

 • ISPRAVAK: Manji bugovi
 • NOVO: podrška za PHP 5.6, 7.0

Verzija 2.3 

 

 • ISPRAVAK: Netočni iznosi na računu kada prefiks valute sadrži točku
 • ISPRAVAK: API problemi s WHMCS-cPanel SSO funkcijom (dupli init.php include)
 • NOVO: admin pregled računa sadrži valutu keširanog računa

 


Verzija 2.2

 • ISPRAVAK: Netočni iznosi na računu kada prefiks valute sadrži točku
 • ISPRAVAK: API problemi s WHMCS-cPanel SSO funkcijom (dupli init.php include)
 • NOVO: admin pregled računa sadrži valutu keširanog računa


Verzija 2.1

 • NOVO: modul više ne zahtijeva odabir korisnika s API pristupom
 • ISPRAVAK: ispravljena je greška koja je na određenim verzijama PHP-a izazivala memorijske probleme pri keširanju podataka za račune s zasebnim kontakt podacma za račun.


Verzija 2.0

 • NOVO: modul je sada kompatibilan s WHMCS ver. 6.
 • NOVO: ubačena je mogućnost uploada plaćenih računa na FTP server


Verzija 1.4.1

 • ISPRAVAK: generiranje PDF ponude pri WHMCS cron jobu u nekim slučajevima nije uključivalo podatke o korisniku


Verzija 1.4

 • NOVO: manje izmjene na određenim funkcijama
 • ISPRAVAK: ukoliko je korisnikov jezik bio postavljen na Default, u editiranju arhiviranog računa prikazivao se krivi jezik [stranica modula - alati]


Verzija 1.3

 • NOVO: odsad se na prikazu liste ponuda i računa u korisničkom sučelju prikazuju iznosi vezani uz valutu u kojoj je kreirana ponuda/račun [korisničke stranice - računi]
 • NOVO: ukoliko u bazi modula postoji više arhiviranih računa nego što ih je u sustavu, višak arhiviranih računa briše se iz baze [stranica modula - alati]
 • NOVO: ukoliko je na disku više arhiviranih PDF računa nego ih je arhivirano u bazi modula, korisniku se ispisuju računi koji su višak [stranica modula - alati]
 • ISPRAVAK: graf za prikaz odnosa arhiviranih i nearhiviranih računa prikazivao je grešku ukoliko je broj arhiviranih računa bio veći od broja računa u sustavu [stranica modula - alati]
 • NOVO: ubačena nova linija u tekst datoteke s prijevodom


Verzija 1.2.1

 • ISPRAVAK: problem sa sigurnim linkovima (HTTPS) koji se pojavljivao u nekim slučajevima sada bi trebao biti riješen

Verzija 1.2

 • NOVO: alat za automatsko arhiviranje svih nearhiviranih plaćenih računa u PDF format omogućava ti arhiviranje tisuća plaćenih računa u PDF jednim klikom miša
 • NOVO: od sada je dostupna opcija automatskog uploada plaćenih računa na Dropbox
 • ISPRAVAK: ispravljene su određene greške u tekstovima na oba jezika
 • DODATAK: ubačene su dodatne provjere radi izbjegavanja problema u radu
 • OPĆENITO: jQuery funkcije modula sada dijele jQuery verziju s WHMCS sustavom akko bi se izbjegli problemi s određenim jQuery funkcijama koje WHMCS koristi

Verzija 1.1


 • ISPRAVAK: ispravljena greška pri dvostrukom deklariranju funkcije za vrijeme pokretanja Crona
 • DODATAK: ubačene funkcije vezane uz API (potrebno je odabrati admin račun koji će upravljati API funkcijama)

 

Verzija 1.0


 • inicijalna verzija


Trebaš pomoć?

Korisnička podrška stoji ti na raspolaganju